25. 9. 2017

Isto kot vaše podjetje bi tudi upravljanje podatkov in datotek imela rast po fazah

Velikost podjetja ni glavni faktor za odločanje o implementaciji PDM ali PLM.


Velikost podjetja ni glavni faktor za odločanje o implementaciji PLM/PDM.

 Tudi majhni dobavitelji zahtevajo isto mero skladnosti procesov kot veliki OEM proizvajalci. Za se tudi najmanjša podjetja odločajo za uporabo PLM.

Izbor PLM

Prvi korak za implementacijo kateregakoli sistema je predvsem imeti podatke in datoteke pod kontrolo in potem dodajati funkcije, kot so npr.: workflow, upravljanje skladnosti, upravljanje sprememb, itn. Prvi korak je PDM.

Obstaja veliko rešitev PLM/PDM, zato mora izbor pravega sistema za podjetje vsebovati detajlno analizo potreb. Smiselno je uporabiti PLM/PDM od istega proizvajalca ki nam je dobavil CAD programsko opremo, večinoma je to povsod logična rešitev. Praksa kaže, da mora biti PLM/PDM  odprt za vse CAD programske opreme. Mora znati povezat MULTI-CAD okolje. Razen mehanskih CAD-ov, mora omogočati povezavo tudi z drugimi CAD-i, npr. z ECAD-om (elektro CAD) in ostalimi rešitvami predvsem v procesu tehnične priprave proizvodnje.

Če karikiramo, taki podatki in datoteke so v podjetju isto kot v telesu "kri", to pomeni da kri mora biti na pravem mestu, v pravem času, v pravi obliki, ... isto podatki in informacije v podjetju.

Ker odločitve niso enostavne in so zelo odgovorne, si je vredno vzeti čas in vključno z strokovnjaki narediti analizo in pridobiti čim več pravilnih informacij za pravilne odločitve.